سوپرایز ایرانی برای آرژانتینی‌ها

سوپرایز ایرانی برای آرژانتینی‌ها
لوزانو قبل از آغاز بازی ها اعلام کرده بود مشتاق است اولین تجربه خود را مقابل تماشاگران ایرانی هر چه زودتر ببیند که این اتفاق به بهترین نحو رخ داد.

سوپرایز ایرانی برای آرژانتینی‌ها

لوزانو قبل از آغاز بازی ها اعلام کرده بود مشتاق است اولین تجربه خود را مقابل تماشاگران ایرانی هر چه زودتر ببیند که این اتفاق به بهترین نحو رخ داد.
سوپرایز ایرانی برای آرژانتینی‌ها

هنر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس