سکه یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان فروخته شد/ دلار ۳۶۱۵ تومان

سکه یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان فروخته شد/ دلار ۳۶۱۵ تومان
در بازار تهران سکه طرح جدید با 4 هزار تومان افزایش یک میلیون و 115 هزار تومان و دلار به طور متوسط 3615 تومان به فروش رسید.

سکه یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان فروخته شد/ دلار ۳۶۱۵ تومان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس