سگ کشی های گسترده در شرق تبریز

سگ کشی های گسترده در شرق تبریز

هفته گذشته فیلمی از جان دادن یک قلاده سگ در منطقه ائل باغی تبریز در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن صدای شیون دختری نیز به گوش می رسد.در این فیلم چند ثانیه ای صدای گریان و لرزان این دختر حکایت از کشته شدن تعداد زیادی سگ در این منطقه از تبریز که در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه 9 تبریز قرار دارد، می دهد.در گفت و گوی تلفنی با این دختر جوان ماجرا را جویا شدیم.وی گفت: حدود 20 سگ در این منطقه از شهر زندگی می کردند که من با توجه به علاقه ای که نسبت به حیوانات دارم از یک سال پیش برایشان غذا آورده و به نوعی با آنها ارتباط برقرار کرده بودم.این دختر ادامه داد: در طول این غذادادن ها بارها با اعتراض کارگران فضای سبز آن منطقه نیز روبرو شده بودم که از من می خواستند به جای غذا دادن بر روی چمن های منطقه آن را روی تپه های بریزم که من هم ضمن عذرخواهی همین کار را می کردم.وی گفت: حدود دو هفته پیش بود که طبق روال برای غذا دادن به آنها آمدم که متوجه شدم خبری از سگ هایم نیست با خود فکر کردم که شاید سگ ها برای جفت گیری رفته اند وحتما باز می گردند.وی با بیان اینکه هفته گذشته با صحنه ای مواجه شدم که به شدت دلم را به درد آورد، گفت: یکی از سگ هایم که از سال پیش برایش آب و غذا می دادم در کنار درختی در حال جان دادن بود.این صحنه مرا بسیار آزاد داد از کارگران منطقه که جویا شدم متوجه شدم برخی افراد ناشناس که البته بنده می دانم چه کسانی هستند، گوشت های آلوده ای را در منطقه ریخته بودند که سگ های بینوا با خوردن آنها جان دادند.وی اضافه کرد: در این خصوص با شهردار منطقه 9 تبریز نیز گفت و گو کرده ایم که ابراز بی اطلاعی نموده است ولی به هر حال شکوائیه ای نیز علیه کسانی که دست به این جنایت زده اند تنظیم و به دستگاه قضایی داده ایم.شهرداری: کار ما نبوده استحمید شاهوردی شهردار منطقه 9 تبریز ضمن ابراز تاسف از وقوع این اتفاق اظهار داشت: به شدت این اقدام غیر اخلاقی و غیر انسانی را محکوم می کنیم.وی با رد اتهام هایی که در این خصوص متوجه شهرداری منطقه 9 تبریز و ماموران این منطقه وارد می شود افزود: ما نیز شکوائیه ای در خصوص محکوم نمودن عامل یا عاملان این اقدام غیر انسانی تنظیم کرده ایم.شاهوردی با اشاره به برخی جوسازی ها علیه شهرداری تبریز گفت: در فضای موجود در شهر برخی ها با بی اخلاقی و بی تقوای محض اقدام به جوسازی علیه مدیران فعال شهری نموده اند که بی تردید این اقدام آن ها به شدت مورد برخورد قرار می گیرد.وی ادامه داد: در خصوص برخورد قضایی با افرادی که اقدام به جوسازی و اتهام زنی به ماموران شهرداری منطقه 9 تبریز کرده اند نیز اقدام لازمدر حال جریان است.

سگ کشی های گسترده در شرق تبریز

هفته گذشته فیلمی از جان دادن یک قلاده سگ در منطقه ائل باغی تبریز در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن صدای شیون دختری نیز به گوش می رسد.در این فیلم چند ثانیه ای صدای گریان و لرزان این دختر حکایت از کشته شدن تعداد زیادی سگ در این منطقه از تبریز که در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه 9 تبریز قرار دارد، می دهد.در گفت و گوی تلفنی با این دختر جوان ماجرا را جویا شدیم.وی گفت: حدود 20 سگ در این منطقه از شهر زندگی می کردند که من با توجه به علاقه ای که نسبت به حیوانات دارم از یک سال پیش برایشان غذا آورده و به نوعی با آنها ارتباط برقرار کرده بودم.این دختر ادامه داد: در طول این غذادادن ها بارها با اعتراض کارگران فضای سبز آن منطقه نیز روبرو شده بودم که از من می خواستند به جای غذا دادن بر روی چمن های منطقه آن را روی تپه های بریزم که من هم ضمن عذرخواهی همین کار را می کردم.وی گفت: حدود دو هفته پیش بود که طبق روال برای غذا دادن به آنها آمدم که متوجه شدم خبری از سگ هایم نیست با خود فکر کردم که شاید سگ ها برای جفت گیری رفته اند وحتما باز می گردند.وی با بیان اینکه هفته گذشته با صحنه ای مواجه شدم که به شدت دلم را به درد آورد، گفت: یکی از سگ هایم که از سال پیش برایش آب و غذا می دادم در کنار درختی در حال جان دادن بود.این صحنه مرا بسیار آزاد داد از کارگران منطقه که جویا شدم متوجه شدم برخی افراد ناشناس که البته بنده می دانم چه کسانی هستند، گوشت های آلوده ای را در منطقه ریخته بودند که سگ های بینوا با خوردن آنها جان دادند.وی اضافه کرد: در این خصوص با شهردار منطقه 9 تبریز نیز گفت و گو کرده ایم که ابراز بی اطلاعی نموده است ولی به هر حال شکوائیه ای نیز علیه کسانی که دست به این جنایت زده اند تنظیم و به دستگاه قضایی داده ایم.شهرداری: کار ما نبوده استحمید شاهوردی شهردار منطقه 9 تبریز ضمن ابراز تاسف از وقوع این اتفاق اظهار داشت: به شدت این اقدام غیر اخلاقی و غیر انسانی را محکوم می کنیم.وی با رد اتهام هایی که در این خصوص متوجه شهرداری منطقه 9 تبریز و ماموران این منطقه وارد می شود افزود: ما نیز شکوائیه ای در خصوص محکوم نمودن عامل یا عاملان این اقدام غیر انسانی تنظیم کرده ایم.شاهوردی با اشاره به برخی جوسازی ها علیه شهرداری تبریز گفت: در فضای موجود در شهر برخی ها با بی اخلاقی و بی تقوای محض اقدام به جوسازی علیه مدیران فعال شهری نموده اند که بی تردید این اقدام آن ها به شدت مورد برخورد قرار می گیرد.وی ادامه داد: در خصوص برخورد قضایی با افرادی که اقدام به جوسازی و اتهام زنی به ماموران شهرداری منطقه 9 تبریز کرده اند نیز اقدام لازمدر حال جریان است.

سگ کشی های گسترده در شرق تبریز

فروش بک لینک

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس