سیدجلال: حسی که دارم اسمش ناراحتی نیست/ هرکسی دوست دارد کاپیتان تیم ملی باشد

سیدجلال: حسی که دارم اسمش ناراحتی نیست/ هرکسی دوست دارد کاپیتان تیم ملی باشد
سپردن بازوبند کاپیتانی تیم ملی در بازی با عمان به اشکان دژآگه به سوژه مورد بحث روزهای اخیر تبدیل شده است.

سیدجلال: حسی که دارم اسمش ناراحتی نیست/ هرکسی دوست دارد کاپیتان تیم ملی باشد

سپردن بازوبند کاپیتانی تیم ملی در بازی با عمان به اشکان دژآگه به سوژه مورد بحث روزهای اخیر تبدیل شده است.
سیدجلال: حسی که دارم اسمش ناراحتی نیست/ هرکسی دوست دارد کاپیتان تیم ملی باشد

بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس