سیستانی معنی انسانیت را به ما آموخت

سیستانی معنی انسانیت را به ما آموخت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت پشتیبانی از جنگ زدگان و آوارگان وابسته به دفتر «حضرت آیت الله العظمی سیستانی» مرجع عالیقدر جهان تشیع در “عراق”، بعد از گذشت ماه ها از آزادسازی استان “الانبار” از اشغال تروریست های “داعش”، همچنان به پشتیبانی از مردم این منطقه ادامه می دهند. «شیخ باسم النصراوی» در این باره خاطر نشان کرد: پس از آزادسازی شهر های مختلف استان الانبار از دست تروریست های داعش، این هیئت بسته های حمایتی خود را که شامل غذا و لباس برای جنگ زدگان و آوارگان است و اندکی از آلام و درد و رنج آنها خواهد کاست، تهیه و به شهر های مورد نظر ارسال می کند.وی در ادامه افزود: هیئت پشتیبانی از خانواده های جنگ زده و آواره وابسته به دفتر آیت الله سیستانی، با استفاده از هواپیما و بالگرد، تاکنون بسته های حمایت غذایی و پوشاک و نیز چادرهای اسکان را در اخیتار ۱۵۰۰ خانواده در استان الانبار قرار داده است. در همین حال، یکی از آموزگاران اهل سنت در استان الانبار، با تقدیر از تلاش های بی وقفه هیئت مذکور، تاکید کرد: مردم استان الانبار، رفتارهای تاریخی آیت الله سیستانی را به کودکانشان خواهند آموخت و ایشان کسی است که انسانیت را به ما آموخت. بدون شک در حال حاضر، آیت الله العظمی سیستانی، از جایگاه والایی در نزد عموم مردم عراق برخوردار است.

سیستانی معنی انسانیت را به ما آموخت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت پشتیبانی از جنگ زدگان و آوارگان وابسته به دفتر «حضرت آیت الله العظمی سیستانی» مرجع عالیقدر جهان تشیع در “عراق”، بعد از گذشت ماه ها از آزادسازی استان “الانبار” از اشغال تروریست های “داعش”، همچنان به پشتیبانی از مردم این منطقه ادامه می دهند. «شیخ باسم النصراوی» در این باره خاطر نشان کرد: پس از آزادسازی شهر های مختلف استان الانبار از دست تروریست های داعش، این هیئت بسته های حمایتی خود را که شامل غذا و لباس برای جنگ زدگان و آوارگان است و اندکی از آلام و درد و رنج آنها خواهد کاست، تهیه و به شهر های مورد نظر ارسال می کند.وی در ادامه افزود: هیئت پشتیبانی از خانواده های جنگ زده و آواره وابسته به دفتر آیت الله سیستانی، با استفاده از هواپیما و بالگرد، تاکنون بسته های حمایت غذایی و پوشاک و نیز چادرهای اسکان را در اخیتار ۱۵۰۰ خانواده در استان الانبار قرار داده است. در همین حال، یکی از آموزگاران اهل سنت در استان الانبار، با تقدیر از تلاش های بی وقفه هیئت مذکور، تاکید کرد: مردم استان الانبار، رفتارهای تاریخی آیت الله سیستانی را به کودکانشان خواهند آموخت و ایشان کسی است که انسانیت را به ما آموخت. بدون شک در حال حاضر، آیت الله العظمی سیستانی، از جایگاه والایی در نزد عموم مردم عراق برخوردار است.

سیستانی معنی انسانیت را به ما آموخت

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس