شرایط توافق مالیاتی برای صاحبان مشاغل

شرایط توافق مالیاتی برای صاحبان مشاغل
صاحبان مشاغلی که تا پایان خرداد نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند مشمول شرایط معافیت بر اساس توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف خواهند بود.
۱۰:۲۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ خرداد


شرایط توافق مالیاتی برای صاحبان مشاغل

صاحبان مشاغلی که تا پایان خرداد نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند مشمول شرایط معافیت بر اساس توافق سازمان امور مالیاتی با اصناف خواهند بود.
۱۰:۲۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ خرداد


شرایط توافق مالیاتی برای صاحبان مشاغل

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس