شرایط متفاوت فروش خودرو در ایران و دنیا

شرایط متفاوت فروش خودرو در ایران و دنیا
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: در بازارهای جهانی خودرو به صورت تمام قسط بدون بهره عرضه می‌شود اما در ایران به دلیل انحصاری بودن بازار، شرایط کاملا متفاوت است.

شرایط متفاوت فروش خودرو در ایران و دنیا

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: در بازارهای جهانی خودرو به صورت تمام قسط بدون بهره عرضه می‌شود اما در ایران به دلیل انحصاری بودن بازار، شرایط کاملا متفاوت است.
شرایط متفاوت فروش خودرو در ایران و دنیا

ورزش و زندگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس