شروط زیاده خواهانه سعودی برای پذیرش حجاج ایرانی؛ دستبند الکتریکی/ احتمال توقف حج تمتع

شروط زیاده خواهانه سعودی برای پذیرش حجاج ایرانی؛ دستبند الکتریکی/ احتمال توقف حج تمتع

توزیع نشریات یا مجلات خاصِ بعثه رهبری با محتوای چگونگی اجرای مناسک حج باید با موافقت وزارت فرهنگ و رسانه عربستان انجام شود، در غیر این صورت، محدودیت‌ها و تحریم‌هایی شامل حال ایران خواهد شد.

شروط زیاده خواهانه سعودی برای پذیرش حجاج ایرانی؛ دستبند الکتریکی/ احتمال توقف حج تمتع

(image)

توزیع نشریات یا مجلات خاصِ بعثه رهبری با محتوای چگونگی اجرای مناسک حج باید با موافقت وزارت فرهنگ و رسانه عربستان انجام شود، در غیر این صورت، محدودیت‌ها و تحریم‌هایی شامل حال ایران خواهد شد.

شروط زیاده خواهانه سعودی برای پذیرش حجاج ایرانی؛ دستبند الکتریکی/ احتمال توقف حج تمتع

آپدیت نود 32 ورژن 9

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس