شفیعی در تراکتورسازی ماندگار شد

شفیعی در تراکتورسازی ماندگار شد
مدافع میانی دو فصل اخیر تراکتورسازی برای ادامه حضور در این تیم به توافق نهایی رسید.

شفیعی در تراکتورسازی ماندگار شد

مدافع میانی دو فصل اخیر تراکتورسازی برای ادامه حضور در این تیم به توافق نهایی رسید.
شفیعی در تراکتورسازی ماندگار شد

ganool review

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس