شهر هیت عراق آزاد شد

شهر هیت عراق آزاد شد

نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم در عراق، امروز پنجشنبه، شهر هیت واقع در غرب الانبار را به طور کامل از اشغال گروه تروریستی داعش آزاد کردند.

شهر هیت عراق آزاد شد

(image)

نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم در عراق، امروز پنجشنبه، شهر هیت واقع در غرب الانبار را به طور کامل از اشغال گروه تروریستی داعش آزاد کردند.

شهر هیت عراق آزاد شد

بک لینک رنک 5

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس