شواین‌اشتایگر: فصلی ویژه با مورینیو پیش روست

شواین‌اشتایگر: فصلی ویژه با مورینیو پیش روست
باستین شواین اشتایگر، هافبک منچستریونایتد عنوان کرد که فصلی ویژه با مورینیو رقم خواهد خورد.

شواین‌اشتایگر: فصلی ویژه با مورینیو پیش روست

باستین شواین اشتایگر، هافبک منچستریونایتد عنوان کرد که فصلی ویژه با مورینیو رقم خواهد خورد.
شواین‌اشتایگر: فصلی ویژه با مورینیو پیش روست

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس