شکوری: زمان انتقاد از استقلال نیست

شکوری: زمان انتقاد از استقلال نیست
کاپیتان راه‌آهن که از  خونه به خونه به این تیم تهرانی پیوسته معتقد است در حال حاضر نباید درباره استقلال صحبتی انجام داد و به نظر او فعلا زمان انتقاد نیست و این تیم باید حمایت شود‌.

شکوری: زمان انتقاد از استقلال نیست

کاپیتان راه‌آهن که از  خونه به خونه به این تیم تهرانی پیوسته معتقد است در حال حاضر نباید درباره استقلال صحبتی انجام داد و به نظر او فعلا زمان انتقاد نیست و این تیم باید حمایت شود‌.
شکوری: زمان انتقاد از استقلال نیست

خبرگزاری مهر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس