شگرد چینی ها برای تصاحب بازار ایران

شگرد چینی ها برای تصاحب بازار ایران
درحال حاضر خودروسازان چینی براساس هدف گذاری‌ها محصولات خود را با قیمت ارزان در اختیار مشتریان قرار می دهند اما از طرف دیگر با گران کردن لوازم یدکی محصولات سعی در کسب سود بیشتر دارند.

شگرد چینی ها برای تصاحب بازار ایران

درحال حاضر خودروسازان چینی براساس هدف گذاری‌ها محصولات خود را با قیمت ارزان در اختیار مشتریان قرار می دهند اما از طرف دیگر با گران کردن لوازم یدکی محصولات سعی در کسب سود بیشتر دارند.
شگرد چینی ها برای تصاحب بازار ایران

فیلم سریال آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس