صحت تنبیه بدنی دانش آموز زنجانی احراز شد/ معلم متخلف تعلیق شد

صحت تنبیه بدنی دانش آموز زنجانی احراز شد/ معلم متخلف تعلیق شد
معاون مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: بعد از بررسی های به عمل آمده و احراز صحت تنبیه بدنی یک دانش آموز در ماه نشان زنجان، به دستور وزیر آموزش و پرورش معلم متخلف به مدت 3 ماه از خدمت تعلیق شد.

صحت تنبیه بدنی دانش آموز زنجانی احراز شد/ معلم متخلف تعلیق شد

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس