صدای اصلاحات در مجلس شنیده می‌شود

صدای اصلاحات در مجلس شنیده می‌شود

سهیلا جلودارزاده با بیان اینکه ما باید ساختار مدیریتمان را اصلاح کنیم خاطرنشان کرد: اینکه افراد غنایم را قبل از پیروزی تقسیم کنند از جنگ احد تا امروز موجب شکست بوده است. وقتی تمرکزمان به پساتحریم باشد، برجام را از دست خواهیم داد.شورای عالی سیاستگذاری به دور از سهم‌خواهی مدیریت کرداو افزود: بخشی از این بی‌برنامگی‌ها و سوءمدیریت‌ها طبیعی است، چراکه اصلاح‌طلبان با توجه به ردصلاحیت‌ها اردوگاهی نداشتند و همه نیروهای ارزشمندشان در این فرآیند کنار گذاشته شدند، اما در حقیقت شورای عالی سیاستگذاری به دور از سهم‌خواهی و تقسیم غنایم به مدیریت امور پرداخت.فراکسیون کارآفرینی در مجلس دهم تشکیل می‌دهیمجلودارزاده با بیان اینکه مشکل اصلی امروز کشور مسئله کارآفرینی است، بنابراین در مجلس آینده به دنبال تشکیل فراکسیون کارآفرینی هستیم، گفت: کارهای ابتدایی این فراکسیون هم انجام شده است. با اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و نهادهای مربوط هم مذاکرات لازم صور ت گرفته است. امروز ۶۰٪ کارخانه‌ها کشور تعطیل است و اگر دیر بجنبیم این عدد به ۸۰٪ می‌رسد. باید دادگاه خاص دعاوی بانکی و دادسرای حمایت از تولید تشکیل شود.امتیازهای مختلف به اصولگرایان، همراهی‌ای نصیب دولت نمی‌کنداو تاکید کرد: ادامه روند قبل، هیچ کمکی به کشور نخواهد کرد؛ نه تولید تکانی خواهد خورد و نه اقتصاد رو به رشد خواهد رفت و نه با دولت همراهی خواهد شد. حقیقت این است که دولت باید با دادن امتیاز اتاق‌های بازرگانی و پتروشیمی به این جمع بهم پیوسته اصولگرایان، همراهی‌ای نصیبش نخواهد شد و صرفا در چند مورد با دولت همراهی خواهند داشت.جلودارزاده خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کنیم که نمایندگان اصولگرا در حوزه‌های انتخابیه خودشان از مجبوبیت کافی برخوردار نیستند. در کوچک‌ترین شهرها و استان ها هم نسل جوان پیشتاز است و این نسل جوان مطالباتی متفاوت از آنچه اصولگرایان تا امروز به آنها عرضه کرده‌اند، دارند.صدای اصلاحات در مجلس دهم شنیده می‌شودمنتخب مردم تهران در مجلس دهم ضمن تاکید بر اینکه قدرت فراکسیون امید بالا خواهد بود، گفت: در مجلس دهم صدای مخالفت اصلاح‌طلبان مقابل اتفاقات نادرست درون مجلس قطعا شنیده خواهد شد و این یعنی فراکسیون فعال اصلاح‌طلب در مجلس وجود دارد.حضور تندروها؛ ولو یک روز بیشتر به صلاح نیستجلودارزاده با بیان اینکه حضور تندورها در مجلس به نفع مملکت نیست، گفت: چیزی که باطل باشد و نفعی نرساند، ولو یک روز اگر بیشتر بر سر کار باشد غلط است؛ همین رویکرد نیز مانع پیشبرد کار دولت خواهد شد. نماینده مجلس دهم با بیان اینکه بسیاری از منابع مالی و انسانی کشور با حضور تندروها و افراطیون هدر رفته است، متذکر شد: از این رو اینها یک روز باید بروند و دست از سر ملت بردارند.افراطیون، یک جریان فاسد‌الاخلاق اقتصادی و فرهنگی و دینی استاو تاکید کرد: دچار توهم و شک نیستم. افراطیون، یک جریان فاسد‌الاخلاق اقتصادی و فرهنگی و دینی است. تمام مبانی دین، اخلاق و فرهنگ را زده‌اند. وقتی آنها به هر نوع خطا دست می‌زنند، مردم عادی در کوچه و خیابان هم همین کار را می‌کنند.لزوم ادامه حمایت بزرگان اصلاح‌طلب از فراکسیون امیدمنتخب مردم تهران در بخش دیگر سخنانش در خصوص حمایت شخصیت‌های اصلاح‌طلب در قالب برنامه‌دهی به اعضای فراکسیون امید، خاطرنشان کرد: آقای عارف می‌گوید برنامه دارد. با این برنامه هم می‌شود فراکسیون در سایه داشته باشیم، هم می‌توانیم شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان را تقویت کنیم. البته متاسفانه در حال حاضر شورای عالی سیاستگذاری جریان را رها کرده است، اما در همین راستا باید از ظرفیت های اصلاحات به طور سازمان یافته بهره برد. جلودارزاده در پایان تاکید کرد: گزاره «رییس باش ریاست نکن گزاره مهمی است»؛ بزرگان اصلاحات باید در این راه حداکثر کمک را به فراکسیون داشته باشند.

صدای اصلاحات در مجلس شنیده می‌شود

سهیلا جلودارزاده با بیان اینکه ما باید ساختار مدیریتمان را اصلاح کنیم خاطرنشان کرد: اینکه افراد غنایم را قبل از پیروزی تقسیم کنند از جنگ احد تا امروز موجب شکست بوده است. وقتی تمرکزمان به پساتحریم باشد، برجام را از دست خواهیم داد.شورای عالی سیاستگذاری به دور از سهم‌خواهی مدیریت کرداو افزود: بخشی از این بی‌برنامگی‌ها و سوءمدیریت‌ها طبیعی است، چراکه اصلاح‌طلبان با توجه به ردصلاحیت‌ها اردوگاهی نداشتند و همه نیروهای ارزشمندشان در این فرآیند کنار گذاشته شدند، اما در حقیقت شورای عالی سیاستگذاری به دور از سهم‌خواهی و تقسیم غنایم به مدیریت امور پرداخت.فراکسیون کارآفرینی در مجلس دهم تشکیل می‌دهیمجلودارزاده با بیان اینکه مشکل اصلی امروز کشور مسئله کارآفرینی است، بنابراین در مجلس آینده به دنبال تشکیل فراکسیون کارآفرینی هستیم، گفت: کارهای ابتدایی این فراکسیون هم انجام شده است. با اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و نهادهای مربوط هم مذاکرات لازم صور ت گرفته است. امروز ۶۰٪ کارخانه‌ها کشور تعطیل است و اگر دیر بجنبیم این عدد به ۸۰٪ می‌رسد. باید دادگاه خاص دعاوی بانکی و دادسرای حمایت از تولید تشکیل شود.امتیازهای مختلف به اصولگرایان، همراهی‌ای نصیب دولت نمی‌کنداو تاکید کرد: ادامه روند قبل، هیچ کمکی به کشور نخواهد کرد؛ نه تولید تکانی خواهد خورد و نه اقتصاد رو به رشد خواهد رفت و نه با دولت همراهی خواهد شد. حقیقت این است که دولت باید با دادن امتیاز اتاق‌های بازرگانی و پتروشیمی به این جمع بهم پیوسته اصولگرایان، همراهی‌ای نصیبش نخواهد شد و صرفا در چند مورد با دولت همراهی خواهند داشت.جلودارزاده خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کنیم که نمایندگان اصولگرا در حوزه‌های انتخابیه خودشان از مجبوبیت کافی برخوردار نیستند. در کوچک‌ترین شهرها و استان ها هم نسل جوان پیشتاز است و این نسل جوان مطالباتی متفاوت از آنچه اصولگرایان تا امروز به آنها عرضه کرده‌اند، دارند.صدای اصلاحات در مجلس دهم شنیده می‌شودمنتخب مردم تهران در مجلس دهم ضمن تاکید بر اینکه قدرت فراکسیون امید بالا خواهد بود، گفت: در مجلس دهم صدای مخالفت اصلاح‌طلبان مقابل اتفاقات نادرست درون مجلس قطعا شنیده خواهد شد و این یعنی فراکسیون فعال اصلاح‌طلب در مجلس وجود دارد.حضور تندروها؛ ولو یک روز بیشتر به صلاح نیستجلودارزاده با بیان اینکه حضور تندورها در مجلس به نفع مملکت نیست، گفت: چیزی که باطل باشد و نفعی نرساند، ولو یک روز اگر بیشتر بر سر کار باشد غلط است؛ همین رویکرد نیز مانع پیشبرد کار دولت خواهد شد. نماینده مجلس دهم با بیان اینکه بسیاری از منابع مالی و انسانی کشور با حضور تندروها و افراطیون هدر رفته است، متذکر شد: از این رو اینها یک روز باید بروند و دست از سر ملت بردارند.افراطیون، یک جریان فاسد‌الاخلاق اقتصادی و فرهنگی و دینی استاو تاکید کرد: دچار توهم و شک نیستم. افراطیون، یک جریان فاسد‌الاخلاق اقتصادی و فرهنگی و دینی است. تمام مبانی دین، اخلاق و فرهنگ را زده‌اند. وقتی آنها به هر نوع خطا دست می‌زنند، مردم عادی در کوچه و خیابان هم همین کار را می‌کنند.لزوم ادامه حمایت بزرگان اصلاح‌طلب از فراکسیون امیدمنتخب مردم تهران در بخش دیگر سخنانش در خصوص حمایت شخصیت‌های اصلاح‌طلب در قالب برنامه‌دهی به اعضای فراکسیون امید، خاطرنشان کرد: آقای عارف می‌گوید برنامه دارد. با این برنامه هم می‌شود فراکسیون در سایه داشته باشیم، هم می‌توانیم شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان را تقویت کنیم. البته متاسفانه در حال حاضر شورای عالی سیاستگذاری جریان را رها کرده است، اما در همین راستا باید از ظرفیت های اصلاحات به طور سازمان یافته بهره برد. جلودارزاده در پایان تاکید کرد: گزاره «رییس باش ریاست نکن گزاره مهمی است»؛ بزرگان اصلاحات باید در این راه حداکثر کمک را به فراکسیون داشته باشند.

صدای اصلاحات در مجلس شنیده می‌شود

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس