صدور اولین مجوز صادرات 200 کیلو فلز زرد از سوی بانک مرکزی

صدور اولین مجوز صادرات 200 کیلو فلز زرد از سوی بانک مرکزی
از دهه 80 بود که اکتشافات ویژه ذخایر طلا از سوی دولت کلید خورد و نگرش جدیدی به معادن طلا صورت گرفت. از آن سال‌ها دولت با راه‌اندازی …

صدور اولین مجوز صادرات 200 کیلو فلز زرد از سوی بانک مرکزی

از دهه 80 بود که اکتشافات ویژه ذخایر طلا از سوی دولت کلید خورد و نگرش جدیدی به معادن طلا صورت گرفت. از آن سال‌ها دولت با راه‌اندازی …
صدور اولین مجوز صادرات 200 کیلو فلز زرد از سوی بانک مرکزی

فستیوال فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس