صعود الجیش به یک‌چهارم با غلبه بر لخویا

صعود الجیش به یک‌چهارم با غلبه بر لخویا
تیم الجیش در مجموع دو دیدار رفت و برگشت مقابل لخویا به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

صعود الجیش به یک‌چهارم با غلبه بر لخویا

تیم الجیش در مجموع دو دیدار رفت و برگشت مقابل لخویا به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.
صعود الجیش به یک‌چهارم با غلبه بر لخویا

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس