صعود عربستان و امارات به دور نهایی

صعود عربستان و امارات به دور نهایی
تساوی یک ـ یک دو تیم امارات و عربستان در ورزشگاه اتحاد به معنای صعود هر دو تیم به دور دوم رقابت های مقدماتی جام جهانی بود.

صعود عربستان و امارات به دور نهایی

تساوی یک ـ یک دو تیم امارات و عربستان در ورزشگاه اتحاد به معنای صعود هر دو تیم به دور دوم رقابت های مقدماتی جام جهانی بود.
صعود عربستان و امارات به دور نهایی

عکس های داغ جدید

هنر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس