صعود چلسی و لیورپول به دور بعد جام اتحادیه

صعود چلسی و لیورپول به دور بعد جام اتحادیه
تیم های چلسی و لیورپول با پیروزی مقابل حریفان کم نام و نشان شان، به مرحله بعد جام اتحادیه صعود کردند.

صعود چلسی و لیورپول به دور بعد جام اتحادیه

تیم های چلسی و لیورپول با پیروزی مقابل حریفان کم نام و نشان شان، به مرحله بعد جام اتحادیه صعود کردند.
صعود چلسی و لیورپول به دور بعد جام اتحادیه

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس