صعود کرده‌ها در هفته اول میهمان‌اند

صعود کرده‌ها در هفته اول میهمان‌اند
هر سه تیم صعود کرده از لیگ یک به لیگ برتر در هفته نخست شانزدهمین دوره لیگ برتر میهمان هستند.

صعود کرده‌ها در هفته اول میهمان‌اند

هر سه تیم صعود کرده از لیگ یک به لیگ برتر در هفته نخست شانزدهمین دوره لیگ برتر میهمان هستند.
صعود کرده‌ها در هفته اول میهمان‌اند

میهن دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس