صعود 2 پله‌ای در جدول مدال آوران

صعود 2 پله‌ای در جدول مدال آوران
نقره کمیل قاسمی در فینال کشتی 125 کیلوگرم ایران را در جدول مدال آوران المپیکی به رده بیست و سوم رساند.

صعود 2 پله‌ای در جدول مدال آوران

نقره کمیل قاسمی در فینال کشتی 125 کیلوگرم ایران را در جدول مدال آوران المپیکی به رده بیست و سوم رساند.
صعود 2 پله‌ای در جدول مدال آوران

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس