طراحی اپلیکیشنی برای کنترل جمعیت

طراحی اپلیکیشنی برای کنترل جمعیت

طراحان این برنامه بر این باورند که اگر این برنامه به درستی مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند 96 تا 98 درصد موثر باشد. این برنامه که دینامیک اپتیمال تایمینگ(DOT)نام دارد، با آگاهی از اینکه چرخه قاعدگی هر زن می‌تواند می‌تواند متفاوت باشد، اطلاعاتی را در مورد روزهایی که احتمال بارداری شخص در آن بیشتر است به کاربر ارائه می‌کند.  این برنامه صرفا بر تاریخ شروع دوره قاعدگی یک زن طراحی شده و اطلاعات دقیقی را در مورد شانس بارداری در هر روز از این چرخه ارائه می‌کند و میزان احتمال وقوع بارداری را برای برنامه ریزی یا اجتناب از آن به بانوان اعلام می کند.  نرم افزار DOT بر اساس داده های به دست آمده از چندین پژوهش منتشر شده طراحی شده است.  به گفته محققان در موسسه بهداشت باروری ((IRH، مرکز پزشکی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن دی سی، DOT یکی از معدود برنامه‌های ردیابی باروری بوده که بر اساس شواهد تجربی و داده‌هایی که در مجله اروپایی تنظیم خانواده و مراقبتهای بهداشتی باروری، ارائه شده طراحی شده است.  این برنامه شامل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات باروری حدود 1000 زن در شش نقطه مختلف جغرافیایی و فرهنگی است.  سازمان بهداشت جهانی این داده ها را با استفاده از داده‌های بیشتر به دست آمده از تحقیقات بالینی در آمریکا ارائه کرده است.  محققان بر این باورند که اگر DOT ، به درستی مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند 96 تا 98 درصد موثر واقع شود. آنها می‌گویند که در صورت استفاده مداوم و منظم از این برنامه ،این برنامه اطلاعات را با دقت منحصر به فرد ارائه خواهد کرد.  هرچه کاربر از این برنامه بیشتر استفاده کند، این برنامه بیشتر با وضعیت جسمانی و شرایط کاربر آشنایی پیدا خواهد کرد.  این برنامه تا یک سال آینده در دسترس بوده و به طور فزاینده‌ای در سطح جهان استفاده خواهد شد.  در حال حاضر یک تیم از موسسه بهداشت باروری در مرکز پزشکی دانشگاه جورج تاون برای سنجش تاثیر این برنامه به عنوان روشی برای جلوگیری از بارداری ناخواسته، به بررسی زنانی می‌پردازند که از این برنامه استفاده می‌کنند.  آنها به بررسی داوطلبان آمریکایی که این برنامه را دانلود کرده و در حال استفاده از آن هستند می‌پردازند.  این شرکت کنندگان در طول یک آزمایش یک ساله ،چهار بار مصاحبه خواهند شد و نتایج این پژوهش بعد از انجام این مصاحبه ها توسط محققان اعلام خواهد شد.

طراحی اپلیکیشنی برای کنترل جمعیت

طراحان این برنامه بر این باورند که اگر این برنامه به درستی مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند 96 تا 98 درصد موثر باشد. این برنامه که دینامیک اپتیمال تایمینگ(DOT)نام دارد، با آگاهی از اینکه چرخه قاعدگی هر زن می‌تواند می‌تواند متفاوت باشد، اطلاعاتی را در مورد روزهایی که احتمال بارداری شخص در آن بیشتر است به کاربر ارائه می‌کند.  این برنامه صرفا بر تاریخ شروع دوره قاعدگی یک زن طراحی شده و اطلاعات دقیقی را در مورد شانس بارداری در هر روز از این چرخه ارائه می‌کند و میزان احتمال وقوع بارداری را برای برنامه ریزی یا اجتناب از آن به بانوان اعلام می کند.  نرم افزار DOT بر اساس داده های به دست آمده از چندین پژوهش منتشر شده طراحی شده است.  به گفته محققان در موسسه بهداشت باروری ((IRH، مرکز پزشکی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن دی سی، DOT یکی از معدود برنامه‌های ردیابی باروری بوده که بر اساس شواهد تجربی و داده‌هایی که در مجله اروپایی تنظیم خانواده و مراقبتهای بهداشتی باروری، ارائه شده طراحی شده است.  این برنامه شامل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات باروری حدود 1000 زن در شش نقطه مختلف جغرافیایی و فرهنگی است.  سازمان بهداشت جهانی این داده ها را با استفاده از داده‌های بیشتر به دست آمده از تحقیقات بالینی در آمریکا ارائه کرده است.  محققان بر این باورند که اگر DOT ، به درستی مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند 96 تا 98 درصد موثر واقع شود. آنها می‌گویند که در صورت استفاده مداوم و منظم از این برنامه ،این برنامه اطلاعات را با دقت منحصر به فرد ارائه خواهد کرد.  هرچه کاربر از این برنامه بیشتر استفاده کند، این برنامه بیشتر با وضعیت جسمانی و شرایط کاربر آشنایی پیدا خواهد کرد.  این برنامه تا یک سال آینده در دسترس بوده و به طور فزاینده‌ای در سطح جهان استفاده خواهد شد.  در حال حاضر یک تیم از موسسه بهداشت باروری در مرکز پزشکی دانشگاه جورج تاون برای سنجش تاثیر این برنامه به عنوان روشی برای جلوگیری از بارداری ناخواسته، به بررسی زنانی می‌پردازند که از این برنامه استفاده می‌کنند.  آنها به بررسی داوطلبان آمریکایی که این برنامه را دانلود کرده و در حال استفاده از آن هستند می‌پردازند.  این شرکت کنندگان در طول یک آزمایش یک ساله ،چهار بار مصاحبه خواهند شد و نتایج این پژوهش بعد از انجام این مصاحبه ها توسط محققان اعلام خواهد شد.

طراحی اپلیکیشنی برای کنترل جمعیت

مجله اتومبیل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس