طرح همای رحمت در ماه مبارک رمضان

طرح همای رحمت در ماه مبارک رمضان
با اجرای طرح ملی همای رحمت در ماه مبارک رمضان، سبد های غذایی کمک به نیازمندان توزیع و پنج هزار سفره مهربانی گسترده می شود.
۱۴:۱۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد


طرح همای رحمت در ماه مبارک رمضان

با اجرای طرح ملی همای رحمت در ماه مبارک رمضان، سبد های غذایی کمک به نیازمندان توزیع و پنج هزار سفره مهربانی گسترده می شود.
۱۴:۱۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد


طرح همای رحمت در ماه مبارک رمضان

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس