طلای سبز در باغات ایران

طلای سبز در باغات ایران

زمان دریافت خبر: شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

دربیشتر نقاط ایران تولیدو پرورش زیتون انجام می شود و بیشترین صنایع تبدیلی و فروش بازار زیتون را استان زنجان و قزوین به خود اختصاص داده است.

طلای سبز در باغات ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس