طوسی بازهم المپیکی نشد

طوسی بازهم المپیکی نشد

فدراسیون دوومیدانی در فاصله یک روز مانده تا پایان مهلت برای کسب سهمیه المپیک در این رشته مسابقه جایزه بزرگ را در تهران برگزار کرد تا دوومیدانی‌کاران ایران آخرین شانس خود را برای کسب سهمیه امتحان کنند.مریم طوسی که به دنبال کسب سهمیه در دوی 200 متر بود در این رقابت‌ها زمان 24.18 را ثبت کرد و از کسب سهمیه در این رشته بازماند.در دوی 100 متر نیز او زمان 12.19 را ثبت کرد.ورودی المپیک در دوی 100 متر برای بانوان 11.32 و در دوی 200 متر 23.20 است.بنابراین مریم طوسی بازهم از کسب سهمیه المپیک بازماند.  

طوسی بازهم المپیکی نشد

فدراسیون دوومیدانی در فاصله یک روز مانده تا پایان مهلت برای کسب سهمیه المپیک در این رشته مسابقه جایزه بزرگ را در تهران برگزار کرد تا دوومیدانی‌کاران ایران آخرین شانس خود را برای کسب سهمیه امتحان کنند.مریم طوسی که به دنبال کسب سهمیه در دوی 200 متر بود در این رقابت‌ها زمان 24.18 را ثبت کرد و از کسب سهمیه در این رشته بازماند.در دوی 100 متر نیز او زمان 12.19 را ثبت کرد.ورودی المپیک در دوی 100 متر برای بانوان 11.32 و در دوی 200 متر 23.20 است.بنابراین مریم طوسی بازهم از کسب سهمیه المپیک بازماند.  

طوسی بازهم المپیکی نشد

بک لینک رنک 8

خبرگزاری ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس