طیبی:عملکردمان در جام‌باشگاه‌های جهان‌خوب‌بود

طیبی:عملکردمان در جام‌باشگاه‌های جهان‌خوب‌بود
بازیکن تیم فوتسال تاسیسات گفت: ما عملکرد خوبی در جام باشگاه‌های جهان داشتیم هر چند که شاید در نتیجه‌گیری خوب عمل نکرده باشیم.

طیبی:عملکردمان در جام‌باشگاه‌های جهان‌خوب‌بود

بازیکن تیم فوتسال تاسیسات گفت: ما عملکرد خوبی در جام باشگاه‌های جهان داشتیم هر چند که شاید در نتیجه‌گیری خوب عمل نکرده باشیم.
طیبی:عملکردمان در جام‌باشگاه‌های جهان‌خوب‌بود

بک لینک رنک 6

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس