طیبی: فقط برد می خواستیم

طیبی: فقط برد می خواستیم
طیبی می گوید استقلال خوزستان بسیار با تجربه تر و پخته تر نسبت به پارسال بازی می کند.

طیبی: فقط برد می خواستیم

طیبی می گوید استقلال خوزستان بسیار با تجربه تر و پخته تر نسبت به پارسال بازی می کند.
طیبی: فقط برد می خواستیم

دانلود آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس