عامل اصلی جنجال بورسیه‌ها از کشور خارج شد

عامل اصلی جنجال بورسیه‌ها از کشور خارج شد
مدیرکل مستعفی بورس سازمان امور دانشجویان و عامل اصلی جنجال پرونده بورسیه‌ها در دولت یازدهم با حکم فرهادی از کشور خارج شد.

عامل اصلی جنجال بورسیه‌ها از کشور خارج شد

مدیرکل مستعفی بورس سازمان امور دانشجویان و عامل اصلی جنجال پرونده بورسیه‌ها در دولت یازدهم با حکم فرهادی از کشور خارج شد.
عامل اصلی جنجال بورسیه‌ها از کشور خارج شد

دانلود فیلم جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس