عبدولی: خدا را شکر دست خالی برنگشتم

عبدولی: خدا را شکر دست خالی برنگشتم
دارنده مدال برنز کشتی فرنگی بازی‌های المپیک گفت: خدا را شکر مدال گرفتم و دست خالی به ایران برنگشتم.

عبدولی: خدا را شکر دست خالی برنگشتم

دارنده مدال برنز کشتی فرنگی بازی‌های المپیک گفت: خدا را شکر مدال گرفتم و دست خالی به ایران برنگشتم.
عبدولی: خدا را شکر دست خالی برنگشتم

تکنولوژی جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس