عربستان در تدارک بزرگ‌ترین صندوق ذخیره ارزی جهان است

عربستان در تدارک بزرگ‌ترین صندوق ذخیره ارزی جهان است
عربستان سعودی در واکنش به کاهش شدید قیمت نفت قصد دارد بخشی از سهام شرکت نفت آرامکو را به بخش خصوصی واگذار کرده و بزرگ‌ترین …

عربستان در تدارک بزرگ‌ترین صندوق ذخیره ارزی جهان است

عربستان سعودی در واکنش به کاهش شدید قیمت نفت قصد دارد بخشی از سهام شرکت نفت آرامکو را به بخش خصوصی واگذار کرده و بزرگ‌ترین …
عربستان در تدارک بزرگ‌ترین صندوق ذخیره ارزی جهان است

آپدیت آفلاین نود 32

دانلود فیلم جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس