عربستان در رقابت با ایران نفت خود را با تخفیف می‌فروشد

عربستان در رقابت با ایران نفت خود را با تخفیف می‌فروشد
شرکت ملی نفت عربستان سعودی (آرامکو) در نامه‌ای به مشتریان خود اعلام کرد که هر بشکه نفت خود را به کشورهای شمال غربی اروپا با 35 سنت …

عربستان در رقابت با ایران نفت خود را با تخفیف می‌فروشد

شرکت ملی نفت عربستان سعودی (آرامکو) در نامه‌ای به مشتریان خود اعلام کرد که هر بشکه نفت خود را به کشورهای شمال غربی اروپا با 35 سنت …
عربستان در رقابت با ایران نفت خود را با تخفیف می‌فروشد

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس