عربستان قیمت رسمی فروش نفت خود را افزایش داد

عربستان قیمت رسمی فروش نفت خود را افزایش داد
شرکت ملی نفت عربستان، قیمت رسمی نفت فروشی خود را برای محموله‌هایی که برای ماه ژوئن بارگیری می‌شوند افزایش داد؛ اقدامی که …

عربستان قیمت رسمی فروش نفت خود را افزایش داد

شرکت ملی نفت عربستان، قیمت رسمی نفت فروشی خود را برای محموله‌هایی که برای ماه ژوئن بارگیری می‌شوند افزایش داد؛ اقدامی که …
عربستان قیمت رسمی فروش نفت خود را افزایش داد

فروش بک لینک

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس