عرضه تخم‌مرغ‌های قیمت‌دار به فراموشی سپرده شد

عرضه تخم‌مرغ‌های قیمت‌دار به فراموشی سپرده شد
دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: با وجود گذشت دو سال از زمان اجرای این طرح و در حالیکه سازمان حمایت، وزارت جهاد …

عرضه تخم‌مرغ‌های قیمت‌دار به فراموشی سپرده شد

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: با وجود گذشت دو سال از زمان اجرای این طرح و در حالیکه سازمان حمایت، وزارت جهاد …
عرضه تخم‌مرغ‌های قیمت‌دار به فراموشی سپرده شد

سپهر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس