عرضه نامحدود گوشت مرغ منجمد

عرضه نامحدود گوشت مرغ منجمد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به افزایش قیمت گوشت مرغ گفت: با هدف مدیریت بازار و عرضه تعادل بخشی برای پایین آوردن قیمت آن، عرضه نامحدود گوشت مرغ منجمد در دستور کار قرار گرفت.

عرضه نامحدود گوشت مرغ منجمد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به افزایش قیمت گوشت مرغ گفت: با هدف مدیریت بازار و عرضه تعادل بخشی برای پایین آوردن قیمت آن، عرضه نامحدود گوشت مرغ منجمد در دستور کار قرار گرفت.
عرضه نامحدود گوشت مرغ منجمد

سایت خبری زندگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس