عمر متین را بهتر بشناسیم

عمر متین را بهتر بشناسیم

به گزارش یورونیوز، اف بی آی، پلیس فدرال آمریکا عنوان کرده است که متین صدیق را می شناخته و به ارتباط او با شبه نظامیانِ اسلامگرا مظنون بوده است. یکی از همکاران سابق او عنوان کرده که او خشمی «دائمی» داشته است. ستاره یوسفی، همسر پیشین او که ۲۷ ساله و اهل اُزبکستان است، درباره وی می گوید: «چند ماه بعد از ازدواجمان، متوجه عدم تعادل او شدم و دیدم که به شکل ناگهانی عصبانی می شود. آنوقت بود که نگران امنیت خودم شدم و چند ماه بعد شروع به آزار دادن من کرد. او نمی گذاشت با خانواده ام حرف بزنم و با آنها ارتباطی داشته باشم، اما خانواده ام واقعا می خواستند من را ببینند و مصمم بودند من را از آن وضعیت خلاص کنند.»متین اخیرا هفته ای سه تا چهار بار برای عبادت به مسجد محل خود در «فورت پیس» می رفت. سید شفیق رحمان، پیشنمازِ این مرکز اسلامی درباره او می گوید: «او بسیار آرام بود. آخرین دقیقه می رسید و زودتر از همه هم می رفت و با کسی حرف نمی زد. اگر کسی به سمتش دست دراز می کرد با او دست می داد و لبخند می زد. پسر پنج ساله اش را با خودش می آورد و وقتی مشغول نماز بود پسرک هم دور و بر او بازی می کرد و بعد او فرزندش را روی دوشش می گذاشت و می رفت.»شرکت خدمات امنیتیِ «جی فور اِس» (G4S) گفته است که در سال ۲۰۱۳ سوابق او را کنترل کرده اما نکته مشکوکی درآن نیافته است. یک متخصص امنیت هم افزود که کارمندان این شرکت پس از استخدام، هر سال دوباره کنترل نمی شوند.

عمر متین را بهتر بشناسیم

به گزارش یورونیوز، اف بی آی، پلیس فدرال آمریکا عنوان کرده است که متین صدیق را می شناخته و به ارتباط او با شبه نظامیانِ اسلامگرا مظنون بوده است. یکی از همکاران سابق او عنوان کرده که او خشمی «دائمی» داشته است. ستاره یوسفی، همسر پیشین او که ۲۷ ساله و اهل اُزبکستان است، درباره وی می گوید: «چند ماه بعد از ازدواجمان، متوجه عدم تعادل او شدم و دیدم که به شکل ناگهانی عصبانی می شود. آنوقت بود که نگران امنیت خودم شدم و چند ماه بعد شروع به آزار دادن من کرد. او نمی گذاشت با خانواده ام حرف بزنم و با آنها ارتباطی داشته باشم، اما خانواده ام واقعا می خواستند من را ببینند و مصمم بودند من را از آن وضعیت خلاص کنند.»متین اخیرا هفته ای سه تا چهار بار برای عبادت به مسجد محل خود در «فورت پیس» می رفت. سید شفیق رحمان، پیشنمازِ این مرکز اسلامی درباره او می گوید: «او بسیار آرام بود. آخرین دقیقه می رسید و زودتر از همه هم می رفت و با کسی حرف نمی زد. اگر کسی به سمتش دست دراز می کرد با او دست می داد و لبخند می زد. پسر پنج ساله اش را با خودش می آورد و وقتی مشغول نماز بود پسرک هم دور و بر او بازی می کرد و بعد او فرزندش را روی دوشش می گذاشت و می رفت.»شرکت خدمات امنیتیِ «جی فور اِس» (G4S) گفته است که در سال ۲۰۱۳ سوابق او را کنترل کرده اما نکته مشکوکی درآن نیافته است. یک متخصص امنیت هم افزود که کارمندان این شرکت پس از استخدام، هر سال دوباره کنترل نمی شوند.

عمر متین را بهتر بشناسیم

دانلود موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس