عکس: فاسد شدن پرتقال های شب عید

عکس: فاسد شدن پرتقال های شب عید
چندین تن پرتقال مازاد بر مصرف به دلیل عدم پیش‌بینی مسئولان دولتی در تنظیم بازار نوروز 95، در انبارها فاسد شدند.

عکس: فاسد شدن پرتقال های شب عید

چندین تن پرتقال مازاد بر مصرف به دلیل عدم پیش‌بینی مسئولان دولتی در تنظیم بازار نوروز 95، در انبارها فاسد شدند.
عکس: فاسد شدن پرتقال های شب عید

آپدیت آنلاین نود 32

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس