عکس کدام شهدا بر دیوار حسینیه «محسن رضایی» قرار دارد؟

عکس کدام شهدا بر دیوار حسینیه «محسن رضایی» قرار دارد؟

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حسینیه‌ای را در منزل خود وقف کرده که مزین به تصاویر برخی شهدای دوران دفاع مقدس است.

عکس کدام شهدا بر دیوار حسینیه «محسن رضایی» قرار دارد؟

(image)

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حسینیه‌ای را در منزل خود وقف کرده که مزین به تصاویر برخی شهدای دوران دفاع مقدس است.

عکس کدام شهدا بر دیوار حسینیه «محسن رضایی» قرار دارد؟

باران فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس