غول آمریکایی در آسمان ایران

غول آمریکایی در آسمان ایران
«بویینگ به توافق تاریخی با ایران برای 100 جت مسافربری نزدیک شد.» این ادبیات تنها انتخاب بلومبرگ برای تیتر یکی از مهم ترین اخبارش نبود. از رویترز گرفته تا نیویورک تایمز، از عبارت «تاریخی» برای توصیف قرارداد جدید ایران و آمریکا استفاده کردند.

غول آمریکایی در آسمان ایران

«بویینگ به توافق تاریخی با ایران برای 100 جت مسافربری نزدیک شد.» این ادبیات تنها انتخاب بلومبرگ برای تیتر یکی از مهم ترین اخبارش نبود. از رویترز گرفته تا نیویورک تایمز، از عبارت «تاریخی» برای توصیف قرارداد جدید ایران و آمریکا استفاده کردند.
غول آمریکایی در آسمان ایران

خبرگزاری مهر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس