فان خال: کسب سهمیه CL دشوار شده

فان خال: کسب سهمیه CL دشوار شده
سرمربی یونایتد می گوید کار این تیم برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا با تساوی مقابل لستر دشوار شده است.

فان خال: کسب سهمیه CL دشوار شده

سرمربی یونایتد می گوید کار این تیم برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا با تساوی مقابل لستر دشوار شده است.
فان خال: کسب سهمیه CL دشوار شده

آپدیت نود 32 نسخه 9

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس