فروش بنزین به ایرلاین‌ ها نقدی شد

فروش بنزین به ایرلاین‌ ها نقدی شد
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه از فردا فروش سوخت به تمامی هواپیماها به صورت نقدی انجام می‌شود، گفت: شرکت‌های هواپیمایی باید صرفا با کارت بانکی سوخت خریداری کنند.

فروش بنزین به ایرلاین‌ ها نقدی شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه از فردا فروش سوخت به تمامی هواپیماها به صورت نقدی انجام می‌شود، گفت: شرکت‌های هواپیمایی باید صرفا با کارت بانکی سوخت خریداری کنند.
فروش بنزین به ایرلاین‌ ها نقدی شد

دانلود سریال و آهنگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس