فرکی، نخستین حریف برانکو

فرکی، نخستین حریف برانکو
تیم پرسپولیس در هفته نخست لیگ برتر شانزدهم به مصاف سایپا می رود.

فرکی، نخستین حریف برانکو

تیم پرسپولیس در هفته نخست لیگ برتر شانزدهم به مصاف سایپا می رود.
فرکی، نخستین حریف برانکو

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس