فرگوسن در جشن قهرمانی یونایتد (عکس)

فرگوسن در جشن قهرمانی یونایتد (عکس)
سر الکس فرگوسن، سرمربی افسانه ای یونایتد روز گذشته پس از قهرمانی در جام حذفی به رختکن تیم رفت و با آنها این جام را جشن گرفت.

فرگوسن در جشن قهرمانی یونایتد (عکس)

سر الکس فرگوسن، سرمربی افسانه ای یونایتد روز گذشته پس از قهرمانی در جام حذفی به رختکن تیم رفت و با آنها این جام را جشن گرفت.
فرگوسن در جشن قهرمانی یونایتد (عکس)

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس