فعالیت دفاتر فروش پتروشیمی ایران در اروپا

فعالیت دفاتر فروش پتروشیمی ایران در اروپا
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشور از نظر وزنی پس از رفع تحریم ها حدود 30 تا 37 درصد افزایش یافته اما از نظر ارزش رشد زیادی نکرده است که دلیل آن به کاهش قیمت نفت و به تبع آن افت نرخ محصولات پتروشیمی بازمی گردد.

فعالیت دفاتر فروش پتروشیمی ایران در اروپا

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشور از نظر وزنی پس از رفع تحریم ها حدود 30 تا 37 درصد افزایش یافته اما از نظر ارزش رشد زیادی نکرده است که دلیل آن به کاهش قیمت نفت و به تبع آن افت نرخ محصولات پتروشیمی بازمی گردد.
فعالیت دفاتر فروش پتروشیمی ایران در اروپا

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس