قرارداد مالی کاپیتان اس خوزستان امضا شد

قرارداد مالی کاپیتان اس خوزستان امضا شد
با امضای قرارداد مالی کاپیتان تیم فوتبال استقلال خوزستان پرونده قراردادهای بازیکنان باقی مانده از فصل گذشته بشته شد.

قرارداد مالی کاپیتان اس خوزستان امضا شد

با امضای قرارداد مالی کاپیتان تیم فوتبال استقلال خوزستان پرونده قراردادهای بازیکنان باقی مانده از فصل گذشته بشته شد.
قرارداد مالی کاپیتان اس خوزستان امضا شد

مجله اینترنتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس