قیمت مرغ افزایش می یابد

قیمت مرغ افزایش می یابد
رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت:با توجه به نزدیکی به پایان ماه و پیش بینی افزایش تقاضا ممکن است قیمت مرغ تا پایان هفته افزایش بیابد.

قیمت مرغ افزایش می یابد

رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت:با توجه به نزدیکی به پایان ماه و پیش بینی افزایش تقاضا ممکن است قیمت مرغ تا پایان هفته افزایش بیابد.
قیمت مرغ افزایش می یابد

فروش بک لینک

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس