لحظه خوشحالی میلیون‌ها ایرانی(عکس)

لحظه خوشحالی میلیون‌ها ایرانی(عکس)
زمانی که دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در هنگام بازکردن گوی‌ها در سید اول نام ایران را از داخل گلدان خارج کرد، به التهاب میلیون‌ها طرفدار فوتبال پایان داد.

لحظه خوشحالی میلیون‌ها ایرانی(عکس)

زمانی که دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در هنگام بازکردن گوی‌ها در سید اول نام ایران را از داخل گلدان خارج کرد، به التهاب میلیون‌ها طرفدار فوتبال پایان داد.
لحظه خوشحالی میلیون‌ها ایرانی(عکس)

بک لینک رنک 5

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس