لطف داور به سرخابی ها، جنگ ریاست و برتری کی روش بر برانکو/ گزارش کامل برنامه نود در شب تصاحب صندلی!

لطف داور به سرخابی ها، جنگ ریاست و برتری کی روش بر برانکو/ گزارش کامل برنامه نود در شب تصاحب صندلی!
برنامه این هفته نود اختصاص به مناظره نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال داشت و در بخش کارشناس داوری نیز هر دو تیم سرخابی از اشتباهات سود بردند.

لطف داور به سرخابی ها، جنگ ریاست و برتری کی روش بر برانکو/ گزارش کامل برنامه نود در شب تصاحب صندلی!

برنامه این هفته نود اختصاص به مناظره نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال داشت و در بخش کارشناس داوری نیز هر دو تیم سرخابی از اشتباهات سود بردند.
لطف داور به سرخابی ها، جنگ ریاست و برتری کی روش بر برانکو/ گزارش کامل برنامه نود در شب تصاحب صندلی!

بک لینک رنک 7

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس