لوزانو: شب فراموش نکردنی برایمان بود

لوزانو: شب فراموش نکردنی برایمان بود
سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از دیدار برابر صربستان گفت: با حمایت تماشاگران شب فراموش نشدنی برابر والیبال ایران رقم خورد.

لوزانو: شب فراموش نکردنی برایمان بود

سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از دیدار برابر صربستان گفت: با حمایت تماشاگران شب فراموش نشدنی برابر والیبال ایران رقم خورد.
لوزانو: شب فراموش نکردنی برایمان بود

قرآن

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس