ماتیوس: آنچلوتی از پپ بهتر است

ماتیوس: آنچلوتی از پپ بهتر است
ستاره سال‌های نه چندان دور فوتبال آلمان عقیده دارد کارلو آنچلوتی در بایرن از پپ گواردیولا موفق‌تر خواهد بود.

ماتیوس: آنچلوتی از پپ بهتر است

ستاره سال‌های نه چندان دور فوتبال آلمان عقیده دارد کارلو آنچلوتی در بایرن از پپ گواردیولا موفق‌تر خواهد بود.
ماتیوس: آنچلوتی از پپ بهتر است

شهر خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس