ماجراهای بازار ارز 94

ماجراهای بازار ارز 94
مقاطعی از سال گذشته برای دلار با فراز و نشیب عجیبی همراه بود. از زمانی که در آستانه به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای نرخ این ارز بر خلاف انتظارات در بازار روند افزایشی در پیش گرفت تا زمانی که به فاصله حدود چهار ماه تا بیش از 400 تومان گران شد.

ماجراهای بازار ارز 94

مقاطعی از سال گذشته برای دلار با فراز و نشیب عجیبی همراه بود. از زمانی که در آستانه به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای نرخ این ارز بر خلاف انتظارات در بازار روند افزایشی در پیش گرفت تا زمانی که به فاصله حدود چهار ماه تا بیش از 400 تومان گران شد.
ماجراهای بازار ارز 94

آپدیت آفلاین نود 32

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس